LP Coaching
LP Coaching

Mijn diensten

Organisatiecoaching

Bij organisatiecoaching ben ik er op gericht het maximale uit een organisatie te halen, het gaat hier om de organisatie als geheel. Organisatiecoaching is een combinatie van organisatiekunde en coaching.

Het biedt een gedegen basis voor veranderstrategieën en coachtrajecten voor zowel teams als individuele medewerkers. Het resultaat is een organisatie waarin gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en waarden, veranderbereidheid is en waarin iedereen zich prettig voelt.

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding omvat het begeleiden van omvangrijke en ingewikkelde processen en daarover adviseren. Tijdens de procesbegeleiding, dus in het moment, vindt de organisatieontwikkeling plaats.

Als procesbegeleider stel ik vragen, maar neem niet inhoudelijk deel aan de uitwisseling. Ik visualiseer en faciliteer zoveel mogelijk de inhoud van de gesprekken, wat de communicatie en de beeldvorming van deelnemers verbetert. Bij hedendaagse vraagstukken waarin samenwerking en eigenaarschap centraal staan is goede procesbegeleiding essentieel.

Procesbegeleiding kan bestaan uit:

 • Het maken van een analyse
 • Het begeleiden van reflectie, de dialoog en discussies
 • Draagvlak creëren
 • Het maken van een gezamenlijk plan
 • Gezamenlijk en opvolgbaar maken van doelstellingen
 • Het toepassen van probleemoplossende groepstechnieken

Teamcoaching

Als teamcoach begeleid ik teams bij ontwikkeling en het bereiken van meer zelfstandigheid. Het brengt hen verder als het gaat om conflicten, onderlinge communicatie, besluitvorming, productiviteit, het nemen van verantwoordelijkheid en de onderlinge samenwerking. Tijdens de teamcoaching komen individuele teamleden aan bod maar het accent ligt op het collectieve proces.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

 • Werken aan een gezamenlijke visie, waarden en doelstellingen
 • Elkaar leren kennen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten
 • Bevorderen van het onderlinge vertrouwen
 • Positief beïnvloeden van de sfeer in het team
 • Loslaten van niet meer passende gewoontes en routines
 • Loslaten van ‘oud zeer’
 • (opnieuw) Verbinden
 • Werken aan luister- en communicatieve vaardigheden
 • Verdelen van taken en rollen
 • Vergroten van de daadkracht en resultaatgerichtheid binnen het team
 • Het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden

Individuele coaching

Individuele coaching voor de werknemer richt zich op betrokken, energieke en gezonde medewerkers. Wanneer de medewerker plezier heeft in zijn werk en het beste uit zichzelf haalt is hij of zij 40% productiever.

Verschillende thema’s kunnen aan de orde komen n.l:

 • Het leren kennen van de eigen kwaliteiten en kracht
 • Werkdruk en stress
 • Omgaan met collega’s
 • Disbalans werk-privé
 • Aanleren van nieuwe vaardigheden
 • Eigenaarschap
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Communicatieve vaardigheden
 • Rouw en verliesverwerking
 • Identiteit en vak identiteit (wie ben ik en wie ben ik i.r.t mijn werk)

Werkwijze/Tarieven

Ik werk behoefte- en vraag gestuurd vanuit een systemische kijk op organisaties. Ik geloof dat veranderingen plaatsvinden in het intermenselijke contact en de dialoog waarbij reflectie een belangrijk hulpmiddel is. Mijn interventies zijn er op gericht dit te stimuleren en te faciliteren.

Mijn aanpak is organisch van aard, dit wil zeggen dat ik mij laat leiden door wat zich ‘in het hier en nu’ aandient. Door mijn sterk intuïtief vermogen weet ik vaak precies waar de schoen wringt. Hierdoor werk ik meestal in de onderstroom van de organisatie, met dat wat niet direct zichtbaar is maar wel invloed heeft op het proces. Ik streef er naar dat elk individu tot zijn recht komt, integriteit is voor mij een belangrijke waarde en sleutel tot succes.

Conceptuele kaders en modellen die in mijn werkwijze verweven zijn:

 • Waarderend onderzoeken
 • Belevingsgericht werken
 • Geweldloze communicatie
 • Deep Democracy
 • Opstellingenwerk
LP Coaching

Ik hanteer voor mijn diensten verschillende tarieven. Hetgeen ik in organisaties lever is altijd maatwerk en een combinatie van verschillende diensten. Na ons verkennende gesprek maak ik graag een vrijblijvend voorstel en offerte. Wilt u alleen een coach traject afnemen voor een individuele medewerker dan is het uurtarief  €125,00 excl 21% BTW

Coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is gericht op zelfkennis en het ontdekken van je eigen identiteit en is bedoeld om te groeien vanuit kracht en het vermogen betekenis en richting aan je leven te geven.

Herken je een of meerdere van de volgende items? Dan is coaching op persoonlijke ontwikkeling iets voor jou.

 • Wil je in jezelf investeren en groeien?
 • Heb je het gevoel dat er meer in het leven zit dan je er uit haalt?
 • Heb je de wens om jezelf te ontwikkelen en ben je bereid je gedrag te veranderen?
 • Wil je meer inzicht in wie je bent en wat je kunt?
 • Wil je toegroeien naar een andere baan of situatie?
 • Wil je sterker worden dan ooit en meer sturen op wat voor jou belangrijk is?
 • Wil je meer evenwicht tussen hart en verstand?

Coaching op relatie of bij conflicten

Deze vorm van coaching richt zich op het versoepelen, herstellen en versterken van relaties en het omgaan met conflicten in de relationele sfeer door:

 • Inzichtelijk maken wat er binnen de relatie gebeurt
 • Bewustwording van ineffectief gedrag en komen tot ander, meer effectief gedrag
 • Inzicht in de eigen bijdrage in de relatie/aan het conflict
 • Onderliggende overtuigingen en belemmeringen loslaten
 • Bewust worden van wederzijdse wensen, belangen, behoeften en verlangens
 • Leren verantwoordelijkheid te nemen
 • Leren van nieuwe vaardigheden zoals contactvaardigheden, conflictvaardigheden, communicatieve vaardigheden

Coaching/therapie tijdens levensgebeurtenissen, rouw en trauma

Grote levensgebeurtenissen zoals verhuizen, ander werk, pensionering, lichamelijk ziek worden, verlies van een geliefde, trouwen, kinderen krijgen of scheiden kunnen stress veroorzaken. De gebeurtenissen hebben vaak grote invloed hebben op je functioneren en kunnen je belemmeren. Ze kunnen ook tot uiting komen in mentale of fysieke klachten zoals hoofdpijn, concentratieproblemen, piekeren, niet tot rust kunnen komen, slaapproblemen, nek en schouderklachten of hartkloppingen. Wanneer je te maken hebt (gehad) met een heftige gebeurtenis dan is coaching niet altijd afdoende en zal ik schakelen tussen coaching en therapie.

Afhankelijk van jouw wens/behoefte/probleem is binnen de coaching/therapie aandacht voor:

 • Coping en overlevingsmechanismen
 • Rouw en rouwverwerking
 • Betekenisgeving
 • Omgaan met (onderdrukte) gevoelens en emoties
 • Blokkades loslaten
 • Wat geeft energie en ontspanning
 • Weerbaarheid en veerkracht
 • Het aanleren van nieuwe vaardigheden
 • De uitdaging van crisis, nieuwe kansen en ontwikkeling

Coaching bij (werk)stress

We kennen situaties die langdurige stress veroorzaken zoals ; langlopende conflicten, langdurig gepest worden, veel ruzie in de huiselijke sfeer of een langdurige hoge werkdruk.  Langdurige stress maakt je fysiek en mentaal kwetsbaar wat kan leiden tot mentale en lichamelijke klachten.

Mentale klachten die veel voorkomen zijn: concentratieproblemen, geheugenverlies, piekeren, angst, onzekerheid, een negatief zelfbeeld, huilbuien. Lichamelijke klachten die veel voorkomen zijn: onverklaarbare vermoeidheid, slechte eetlust, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen en verminderde weerstand Langdurige stress kan op den duur leiden tot burn-out. Het is dus van belang de klachten als een signaal te zien en te komen tot een beter evenwicht. Binnen de coaching werken we afhankelijk van je vraag/behoefte aan:

 • Jouw manier van omgaan met stressvolle situaties
 • De oorzaak aanpakken
 • Verhogen van de draagkracht
 • Weerbaarheid en je eigen grenzen kennen, erkennen en aangeven.
 • Jouw energiebalans: wat kost energie en wat geeft energie?
 • Het veranderen van jouw kijk op de stress-oorzaak. Welke kansen en mogelijkheden biedt het jou? Wat is belangrijk in jouw leven?
 • Richting geven aan een gezond en gelukkig leven.

Werkwijze/Tarieven

De kennismaking en intake duurt 1,5 uur en is gratis. Hierna kan je besluiten of je wel/niet verder wilt. Een voorwaarde is namelijk dat je je veilig voelt en vertrouwen hebt in de coaching. Dat is overigens een wederkerig proces dus ook ik kan besluiten niet verder te gaan. Mocht ik de nodige expertise niet in huis hebben dan kan ik je doorverwijzen.

Binnen de intake komt aan de orde:

 • Jouw vraag aan mij
 • Jouw wensen en behoeften (wanneer is het veilig en wanneer bereiken we het beste resultaat?)
 • Bepalen van de veranderrichting en
 • Eerste tips, vaardigheden en acties
 • Uitleg werkwijze

Ik maak gebruik van verschillende methodes waaronder:

 • De R.E.T-methode
 • Opstellingen/ Systemisch coachen
 • Strategisch coachen
 • Teken je verhaal
LP Coaching

Tarieven

Het tarief voor u als particulier bent is voor elke vorm van coaching of therapie €95,00 per uur excl 21% BTW.

Deze coaching of therapie valt niet onder de vergoeding van uw zorgverzekering.

Petra Reinstra

Over mij

LP Coaching is ontstaan uit mijn liefde voor leren en ontwikkelen, deze liefde heeft mijn gehele werkzame leven mijn koers bepaalt. Eerst als leidinggevende en later als trainer, coach en organisatieadviseur.  Ik heb een sterk geloof in de goedheid en de veerkracht van de mens wat praktisch betekent dat ik me richt op het positieve, het ontwikkelpotentieel en de kracht van mensen. Daarnaast denk ik dat gezond zijn, je fit en vitaal voelen niet alleen te maken heeft met de afwezigheid van ziekte maar met het vermogen je aan te passen, zelf de regie te voeren bij elke uitdaging die het leven ons biedt.

Zeventien lentes jong ging ik werken met mensen met dementie en leerde daardoor op een diepgaand niveau contact te maken. Mensen met dementie kunnen, om contact te maken, minder of geen aanspraak doen op hun cognitieve vermogens. Wat wel in tact blijft is het gevoelsmatig contact maken. Ik werd op mezelf teruggeworpen, moest mijn eigen manier van communiceren onderzoeken, alle zintuigen op scherp zetten en mijn vaardigheden uitbreiden. De mensen met dementie gaven me feilloos terug wanneer ik goed zat of juist niet… Al doende leerde ik en werd ik een expert in contact maken. Het is de grondslag geweest voor mijn verdere loopbaan, een bron waar ik eindeloos uit kan putten. Wanneer er contact is ontstaat er verbinding en vanuit verbinding ontstaan de mooiste dingen.

Ontwapenend, toegankelijk en toekomstgericht, deze eigenschappen dichten mensen mij toe. Dat ben ik als mens en als professional. In mijn werk weet ik een veilige omgeving te creëren, met warmte en compassie waarin de coaché of het team zelf zijn eigen betekenisvolle weg kan vinden. Ik houd er van om naar de toekomst te kijken als een ‘lonkend perspectief’, daar komt dan ook de naam van mijn bedrijf vandaan. Het gaat om het creëren van een perspectief, een uitdagend doel om naar toe te werken. ‘Iets waar je hart sneller van gaat kloppen’.

In mijn vakgebied is de wisselwerking tussen werk en privé ontzettende groot. Persoonlijke ervaringen doen je vakmatig groeien en wat je leert binnen het vakgebied pas je in privéomstandigheden toe. In mijn leven heb ik te maken gehad met het verlies van mensen die me zeer dierbaar zijn en met het verlies van mijn persoonlijke zekerheden door o.a een echtscheiding en het (tijdelijke) verlies van mijn gezondheid. Tijdens mijn werk heb ik bijna dagelijks te maken met thema’s op het gebied van rouw en verlies. De ontwikkeling en transitie die ik persoonlijk heb doorgemaakt en mijn professionele kennis, kunde en ervaring zijn mijn gereedschap als coach.

Relevante opleidingen die ik gevolgd heb zijn: MBO Verpleegkunde / HBO Psycho-sociaal therapeut / Professioneel trainer / Rouw en verlieskunde / Post master Interventiekunde / Strategisch coachen (erkende coachopleiding) / Momenteel volg ik een opleiding Integrale Traumacoaching.

Werkervaring: Verzorgende /  Verpleegkundige /  Leidinggevende / Staffunctionaris / Organisatieadviseur / Trainer / Coach.

Recensies

Lorem ipsum